VIKTIG MELDING!
Nyhet av:11.02.2021 -av: Ole Tallakstad

Vi er i gang med tilbakebetaling av påmeldings kontigenten. Dere vi få en mail fra EQ-Timing og dere har 14 dager på dere fra dere mottar mailen til og besvare. Hvis dere ikke besvarer denne mailen vil det bli tolket som om dere donerer påmeldingen til Vindfjelløpet.

Det er fortsatt noen av dere som ikke har betalt fakturan, dette MÅ gjøres for at dere skal få tilbakebetalt!!!!!!

Sakset fra EQ-Timing :
Bindende påmelding

Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en faktura per epost som må betales innen 5 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr.

EQ Timing administrerer påmeldinger og betalinger på vegne av arrangøren.
Som vi har nevnt tidligere vil dere få tilbakebetalt avgiften minus 6 % (banken tar gebyr for hver overføring)

Følg med på mailen dere brukte når dere meldte dere på!!!!!!