VIKTIG MELDING!
Nyhet av:22.11.2023 -av: Ole Tallakstad

Vidfjelløpet er flyttet til Viddaseter hvor det blir Start og Mål!
Parkering, rennkontor, startnummerutdeling og premieutdeling er flyttet hit

I år kan vi ikke tilby stav-service. Løperne selv må sørge for å ha medhjelpere til å suppllere skistaver hvis uhellet er ute.
Vi har heller ikke mulighet til å tilby gratis skismuring på start.

Sakset fra EQ-Timing :
Bindende påmelding

Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en faktura per epost som må betales innen 5 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr.

EQ Timing administrerer påmeldinger og betalinger på vegne av arrangøren.
Som vi har nevnt tidligere vil dere få tilbakebetalt avgiften minus 6 % (banken tar gebyr for hver overføring)

Følg med på mailen dere brukte når dere meldte dere på!!!!!!