OVERORDNET RENNINFORMASJON
Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom. NB: Det korte løypealternativet kvalifiserer ikke som seedingrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet! Se undermenyene for mer utfyllende informasjon! Et sammendrag av praktiske opplysninger angående Vindfjelløpet kan lastes ned og skrives ut ved hjelp av knappen over.
Vindfjelløpet er FIS-turrenn og godkjent seedingsrenn for Birkebeinerrennet.
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022